Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie ma dotkliwszej odległości, niż ta, która nie pozwala złapać za rękę osoby, która jest tuż obok.
http://syndrom-sztokholmski.blogspot.com/
5719 ffaf
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
4841 dbfd 500
;>
Reposted fromchockolatehopee chockolatehopee viacreure creure
Infinity ∞ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacreure creure
4803 efd5
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagosiakowe gosiakowe
Są oso­by, które się pa­mięta, i oso­by, o których się śni. 
— Carlos Ruíz Zafón
Reposted fromMuppet Muppet viadyingfordance dyingfordance
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— Jakub Żulczyk
Reposted frominpassing inpassing viadyingfordance dyingfordance
2438 983f
Reposted fromweightless weightless viaRecklessKid RecklessKid
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek.
— M.Hłasko
Reposted frompsychoo psychoo
To nic nierobienie jest strasznie czasochłonne. Nic nie robisz, nic nie robisz a tu już północ.
Reposted fromeowyn eowyn viapsychoo psychoo
8274 eac6
Reposted frommoniamagda moniamagda viapsychoo psychoo
Uprzejmość stała się taką rzadkością, że niektórzy uznają ją za flirt.
Reposted frompsychoo psychoo
-Biegasz z rana?
-Tak, głównie po mieszkaniu, krzycząc: "Kurwa, zaspałem!"
8063 1745 500
Reposted fromfelicka felicka viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
2123 6570 500
4285 5f36
Reposted fromDoopamina Doopamina viaIriss Iriss
3370 3891
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl